Start
Kapitalkraft | Verksamhet | Kunder | Partners | Kontakta oss

Saxon & Partners

Saxon & Partners är en oberoende finansiell rådgivningsfirma. Vi erbjuder corporate finance expertis till mindre och medelstora företag.

Vi är rådgivare till företag som vill skaffa kapital, förvärva bolag eller själva bli sålda helt eller delvis.

Vi samarbetar med affärsjurister, skattekonsulter och andra specialister i Sverige.

Vi arbetar med ett begränsat antal projekt för att kunna ge våra kunder vårt fulla engagemang och tillgång till hela företagets samlade expertis och erfarenhet.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av de flesta typer av finansiella transaktioner och erbjuder utöver sedvanlig finansiell rådgivning även strategisk analys och rådgivning vilket kan vara nog så viktigt vid noteringar, förvärv och ägarspridningar.

Vi hanterar ofta hela processen från förberedelse till avslut. Vi låter ofta våra kunder få nytta av vårt stora nätverk, det kan handla om allt från kundackvisition till hjälp med tillsättande av top-of-the-line styrelsemedlemmar.

Saxon & Partners AB fusionerades i december 2011 in i sitt moderbolag Kapitalkraft i Sverige AB. Därefter bedrivs verksamheten vidare på samma sätt i Kapitalkraft. Johan Saxon är VD för Kapitalkraft vars verksamhet går ut på att äga och förvalta aktier i såväl noterade som onoterade bolag. Det största onoterade innehavet är den 48 %-iga posten i Gustavia Davegardh Fonder AB.