Kapitalkraft | Verksamhet | Kunder | Partners | Kontakta oss
Start

Kunder

Saxon & Partners fokuserar på kvalificerad rådgivning till små- och medelstora företag, såväl noterade som onoterade, som är i behov av kapital för expansion, förvärv eller turnaround.

Investeringserbjudanden riktar sig till institutioner samt förmögna privatpersoner.

Exempel på genomförda affärer

November 2005
Januari 2006
Mars 2006
Juni 2006
December 2006
Januari 2007
Okt-Dec 2006
Februari 2007
Mars 2007
April 2007
november 2006
Juni 2007
Juni 2007
Oktober 2007
Oktober 2007
Februari 2008
Juni 2008
December 2006
Januari 2007
Augusti 2007
November 2007
December 2008
Januari 2009
Februari 2009
Februari 2006
Juni 2006
September 2006
Februari 2007
November 2007
Januari 2008
Oktober 2008
Augusti 2009
Oktober 2009
Oktober 2009
Oktober 2009
December 2009
Januari 2010
Mars 2010
Januari 2011
Juni 2010
Maj 2011
Juni 2011
Maj 2011
September 2011

Saxon & Partners AB fusionerades i december 2011 in i sitt moderbolag Kapitalkraft i Sverige AB. Därefter bedrivs verksamheten vidare på samma sätt i Kapitalkraft.

Juni 2007