Kapitalkraft | Verksamhet | Kunder | Partners | Kontakta oss
Start

Verksamheten

Saxon & Partners är ett helägt dotterbolag till Kapitalkraft AB (publ) och erbjuder finansiella tjänster till både företag och investerare genom att agera rådgivare samt bistå i genomförandet av en hel transaktionsprocess.

Vårt tjänstutbud omfattar följande områden:

 

Saxon & Partners AB fusionerades i december 2011 in i sitt moderbolag Kapitalkraft i Sverige AB. Därefter bedrivs verksamheten vidare på samma sätt i Kapitalkraft. Johan Saxon är VD för Kapitalkraft vars verksamhet går ut på att äga och förvalta aktier i såväl noterade som onoterade bolag. Det största onoterade innehavet är den 48 %-iga posten i Gustavia Davegardh Fonder AB.